Píseň = Rumbo (Jaroslav Seifert)

Tinoninirana hangachepfu
Pakuparadzana,
Zuva rega rega chimwe chinhu chiri kupera
Chimwe chinhu chinoy evedza chiri kupera

Njiva inotumwa nemashoko inobhururuka,
Ichidzoka;
Tiine tariro kana tisina tariro
Nguva dzose tinongodzoka.

Enda unopukuta misodzi yako
Ugonyemwerera nemaziso ari kupisa neshungu,
Zuva rega rega chimwe chinhu chiri kutangisa,
Chimwe chinhu chinoy evedza chiri kutangisa.


Pár slov a frází:
ehe – ano
aiw /ajva/, kwete – ne
tinotendai, ndatenda, masvita /mažita/, maitabas – děkuji
ndapota, mutendei – prosím (nepoužívají)
Pamsoroi. – Promiňte. Dovolíte?
Makorokoto! – Gratuluji!
Titambire! – Vítej!
Zita rangu ndi... , Ndini... – Jmenuji se...
Mangwanani. – Dobré ráno.
Masikati. – Dobré odpoledne.
Manheru. – Dobrý večer.
Mamuka? – Jak se máš? (pozdrav po ránu)
Tamuka. – Máme se dobře.
Maswera sei? – Jaký jsi měl den?
Ndaswera zvakanaka. – Měla jsem se pekně.
Taswera zvakanaka. – Měli jsme se pěkně.
U ribo? – Jak se máš?
Ndiribo. – Mám se dobře.
Ndisiye ndakadaro! – Nech mě být!
Ndo kurova! – Zbiju tě!
Iwa! – Zmiz!
Sita pa tenga. – Dej si to na hlavu.
Ndipewo... – Podej mi...
Nongedza... – Ukaž mi...
Chii ko? – Co je to?
Onai! – Podívej!
Sumuka! – Vstaň!
/karapasi/ – sedni si
/féka/ – oblékni se
/an di di/ - nechci
/an di ti (ka)/ - mám pravdu
Via kuno! – Pojď sem!
Matii? – Co jsi řekl?
Fambai zvakanaka! /žakanaka/ - Dobrou cestu!
Handei. – Pojďme.
Zuva riri kupisa. – Slunce pálí.

musika - trh
I marii? – kolik?
Ndinoda... – Chtěl bych...
mari – peníze
chirungu - angličtina

cikav cirikunaka – dobré jídlo
chimodo - domácí nesladká buchta
chingwa – chléb
bhat – máslo
huku – kuře
kofi – kafe
mazai – vejce
nzungu – buráky
chibage – kukuřice
sadza – kukuřičná kaše
manuchu – vařená kukuřičná semena
nyama – maso
guru – žaludek
matumbu – střeva
mukaka- mléko
mbatatisi – brambory
muny – sůl
shuga – cukr
ti – čaj
mwura – voda
maheu /majevu/ - tradiční nealokoholický nápoj z upfu
Maguta – Máte dost? (o jídle)
Ndaguta – Mám dost. (o jídle)
/mufušua/ - sušená zelenina
Ndi nendzara. – Mám hlad.
Yri kudyei? – Co jíš?
Wadyei? /vadžygei/ – Co jsi jedl?

Mwari, Tenzi – Bůh
Mwari ngaave neve – Bůh ti žehnej
paradiso – ráj
rudo – láska
kubatana – jednota
kuporeswa – uzdravení
mhuri musha – komunita
kunamata – modlitba
kuvimba – důvěra
kuresererana – odpuštění
moyo – srdce
komborerai – požehnej
Mwari komborerai – Bože, požehnej
imba – zpívat
ngatiimbe – zpívejme
ngatinamatei – modleme se
kutchapeo – kaple

mwana – dítě
vana – děti
musikana – dívka
mukadzi, mukomana – chlapec
ma – matka (po narození prvorozeného dítěte se žena nenazývá dále svým jménem, ale tímto titulem se jménem dítěte – např. „Ma Tinashe“)
mukoma – strýc
shamwari – přítel
murungu – běloch
maziso – oči
muromo – pusa
muno - nos
katsi – kočka
gum kum - ještěrka
shiri – kuře
ruva – květina
zuva – slunce
gore – rok
mashizha – listy
gano – sekyra
zvigaro – sedátko
nhekwe, bako – sňupací kontainer
hari – tradiční uskladňovací nádoba

ini – já (jsem)
iwe – ty (jsi)
chi – to (je)
iye, uyu – on, ona (žádný rozdíl, používá se pouze o tom, kdo není přítomen)
isu, ta – my (jsme)
imi – vy (jste)
va, ava – oni (jsou)
ndini – moje

nhas – dnes
mangwana – zítra
nezuro- včera
ta pedza – hotovo
hombe – velký
diki – malý
dzike – dolů
quire – nahoru
shoma shoma – maličko


Počty:
1 Motsi
2 Piri
3 Tatu
4 Ina
5 Shanu
6 Tanhatu
7 Nomwe
8 Rusere
9 Pfumbawe
10 gumi
50 makumi mashanu emadhora
100 makumi mashanu epondho
1000 churu chemadhora

Dny:
muvhuro
chipiri
chitatu
china
chishanu
mugovera
svondo

Měsíce:
Ndira
Kukadzi
Kurume
Kubvumbi
Chivabvu
Chikumi
Chikunguru
Nyamavhuvhu
Gunyana
Gumiguru
Mbudzi
Zita